Aleksey's blog

Welcome to my world…

the best

В търсене на "the best notebook"!

От известно време баща ми има проблеми с лаптопа си. Изгърмя му дъното, понеже още от по-отдавна брат ми явно го е залял с нещо и… сега дойде ефекта. Понеже, този лаптоп е много важен за баща ми… той не издържа дълго без него и си беше наумил да си вземе нов (особено след като […]

, , , , ,

Page 1 of 11