Aleksey's blog

Welcome to my world…

Закона за младите шофьори…

Знаех си, че нещо не беше наред. Глождеше ме усещането, че нещо дребничко и подличко трови съвършенството на нашето общество. Нещо мъничко и на пръв поглед незабележимо, но мъчително като трън в петата или, ако не искаме да използваме банални сравнения, като камъче в дамска обувка, което пуска бримка, тази бримка тръгва нагоре по черния чорап с ръб отзад и стига чак там, до дантелата със силикон, която не се вижда от полата… За какво говорехме?… Да, глождеше ме съмнението, че има нещо такова ситно, но дразнещо, което пречи на съвършенството на нашата държава да бъде съвършена до съвършенство! Вече разбрах какво е било то. След като се тури у ред всичко останало, най-сетне се взеха мерки и по отношение на младите шофьори!

След като вече на младите шофьори им е забранено да карат по тъмно и да карат мощни коли, в България вече съвършенството наистина е съвършено!

Не мога да не се поклоня пред гения, който се е сетил да предложи това. Всеки шофьор, по-млад от 25 години, е нещо много опасно. Разбира се, че не бива да кара по тъмно, защото очите му са много по-слаби и реакциите много по-несигурни в сравнение с тези на която и да е 60-годишна госпожа с книжка от 30 години, която тя е използвала толкова пестеливо, че за целия този период е карала кола не повече от 100 километра. Мигар можем да сравняваме един млад и неопитен 22-23 годишен студент, завършил езикова гимназия, спортуващ активно, непиещ и непушещ, който всеки ден шофира в трафика на София без произшествия, със зрелия 50-годишен горд делиормански собственик на зелен москвич Мустафа Ремзи Пехливан, вярно, не особено грамотен, вярно, обичащ да си посръбва тайно, но пък обилно в разрез с нормите на Корана, вярно, вадещ москвича от двора само в неделя, но пък с голям житейски опит в областта на кооперативното селско стопанство! Разбира се, че на студента не може веднага да се гласува доверието, което се полага на Мустафа!

Много добре са го решили и с мощните коли. Къде-къде по-безопасно е да караш със 150 километра в час опел „капка” със 75 конски сили и да предприемеш изпреварване на камион с него, отколкото да направиш същото, да речем, с някоя 5-литрова кола с над 300 конски сили! И къдъ-къде е по’ за предпочитане, ако един млад шофьор ще се размазва в дърво, да се размаже с трабант, вместо с голям джип с железа отпред. Добре че има кой да ги мисли тези неща! Наистина, злобната опозиция ще възрази, между другото само от чист популизъм и дребнопартийно манипулаторство, че нашият рали-шампион поради крехката си възраст ще трябва да ни представи на световния пистов шампионат с нещо по-скромничо, с някоя по-маломощна кола, отговаряща на възрастта му. На това ще отговорим, че, разбира се, за Жоро Танев ще се направи изключение. Ние да не сме някои буквоеди! Но ще кара само по светло, по този въпрос да не се разправяме! Пък като порасне още малко, като са научи да кара кола по-добре, да заповяда и по тъмно.

Не знам какво ще правим обаче с войската. Там едни 18-годишни шофьорчета като са подкарали едни огромни камиони, карат и денем, и нощем! Не става така! Но изходът е ясен – ще се разпусне и остатъкът от войската, с което Законът за движение по пътищата ще бъде окончателно и необратимо спазен!

И така, с новия Закон за движение по пътищата най-сетне беше запушена устата на всеки, който евентуално някога би се осмелил да каже, че хората първо трябва да бъдат преценяване по интелект, психическа устойчивост, образование, възпитание, не на последно място по това дали са изпълнили ангажиментите си към обществото, платили ли са си данъците, осигуровките, крали ли са, мамили ли си, а не дали са навършили 25 години или не. Такива да мълчат, че…

Източник

Приеха промените в Закона за движение по пътищата
Публикувано
14 ноември 2008

Видеонаблюдението вече става доказателство, въвежда се полагането на безвъзмезден труд, глобите по фиш стават 100 лв., наложени са ограничения за новите шофьори

Промени в Закона за движението по пътищата, чиято цел е да се повиши безопасността на движението и това реално да доведе до ограничаване на пътнотранспортните произшествия, бяха одобрени от правителството. С тях се увеличават налаганите глоби за различните видове нарушения, дава се право записите от видеонаблюдението да бъдат използвани като доказателство, въвежда се наказанието „полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото” и някои ограничения за новите шофьори.

Нов водач на МПС е лице, получило свидетелство за управление на МПС от категория В, до изтичане на 1 година от неговото издаване, и на възраст до 25 години. При изчисляването на едногодишния срок не се взема предвид времето, през което шофьорът е бил лишен от право да управлява превозно средство. При издаване на свидетелство за управление на МПС новият водач ще придобива само 2/3 от контролните точки, които се полагат на останалите шофьори. На него ще му бъде забранено да превозва деца и младежи до 18 г., освен в присъствието на правоспособен опитен водач. Нарушението на тези норми се наказва с глоба от 100 лв. и лишаване от правоуправление за срок от 1 месец. При повторно и всяко следващо нарушение, санкциите се удвояват.

Ограниченията за новите водачи се налагат предвид рязкото нарастване на броя на ПТП по вина на шофьори с по-малко опит – те са над 2,5 пъти повече в сравнение с аварийността и жертвите при старите водачи. През 2007 г. по тази причина са пострадали 1710 души, 157 от тях са загинали. Целта на новите текстове в закона е да окажат въздействие върху поведението на младите участници в пътното движение, а също така да ангажират родителите и другите възрастни за по-голямо внимание и грижа към новите шофьори.

За първи път в законодателството ни се дава право записите от технически средства или от системи за явно видеонаблюдение да се използват като веществени доказателства. Наказателни постановления, издадени по актове за установяване на административни нарушения, които са изготвени въз основа на такива записи, няма да подлежат на обжалване. Наказанието ще се налага на собственика на МПС-то. Когато то принадлежи на юридическо лице, глобата ще е за управителя му, освен ако той не посочи с декларация кой точно е управлявал автомобила.

По статистически данни, до септември 2008 г. за нарушения, установени чрез автоматизирани системи за видеонаблюдение, са санкционирани 19 695 водачи на МПС. По-голямата част от нарушенията са свързани с неспазване на ограниченията на скоростта. Несъобразената скорост е причина за около 45% от настъпилите в страната ПТП.

Въвеждат се две нови хипотези за отнемане на свидетелство за управление на МПС и за временно спиране от движение на МПС. В случай, че водач причини ПТП извън платното за движение, ще бъде лишаван от книжка до успешно полагане на проверочен изпит. За срок от 1 до 3 месеца ще бъдат спирани от движение автомобили, които са били предоставени за правоуправление от неправоспособен водач.

Промените в закона задължават велосипедистите да носят каски, а през нощта – и светлоотразителни жилетки. Това изискване е обусловено от факта, че повече от 40% от случаите на смърт на велосипедисти са в тъмната част от денонощието, а основна причина е невъзможността да бъдат забелязани от достатъчно разстояние.

Използването на обезопасителни колани води до съществено намаляване на броя на загиналите и ранените и затова в проекта е разписано задължение за водачите на МПС да осигурят използването им от пътниците в автомобила. Всеки човек, който е в автомобила без колан, ще бъде наказван с глоба от 50 лв. Отделно от това, глоба от по 30 лв. за всеки пътник ще получава и водачът.

С промените се цели също да се ангажира отговорността на собствениците на МПС, извършващи обществен превоз на пътници и товари, като им се възлага отговорността за техническото състояние, такси и застраховки.

С други текстове на компетентните органи се вменява задължението да премахват или обезопасяват всяко препятствие в непосредствена близост до пътното платно и да сигнализират всеки участък от пътната мрежа извън населените места с информационни табели, които съдържат данни (име, телефони и др.) за отговорника по поддържане на участъка. Всяка година в населените места са регистрирани над 6000 тежки ПТП поради пропуски в организацията на движението, а над 200 души загиват при сблъсък в дървета, стълбове и др., голяма част от които са в непосредствена близост до активната лента за движение и не са обезопасени.

Със законопроекта се предлага завишаване от 50 на 100 лв. на размера на глобата, която може да се налага с фиш и той да не подлежи на обжалване. Незаплащането му в 7-дневен срок се смята за влязло в сила наказателно постановление и по него се отнемат контролни точки. Глобите ще могат да се плащат и чрез e-pay и sms. Очаква се системата да бъде внедрена до края на годината.

Предвижда се завишение на налаганите санкции, като новите им размери са съобразени с вида и тежестта на извършваните нарушения. Акцентът е върху нарушенията на неправоспособните водачи и шофирането след употреба на алкохол. В Закона за движението по пътищата се въвежда ново наказание за административни нарушения – безвъзмезден труд в полза на обществото. Санкцията се налага от районен съд в срок до 48 часа от съставянето на акта за нарушение. Каква работа, по какъв ред и начин ще бъде извършена, ще определя кметът на общината, на чиято територия е постановено да се изтърпи наказанието. При възможност се определя работа, свързана с отстраняване на последици от ПТП, или дейност, необходима за осигуряване на безопасността на движението.

Безвъзмезден общественополезен труд от 80 до 160 часа ще се полага при повторно шофиране с концентрация на алкохол в кръвта от над 0,5 до 1,2 промила включително, като остава и досегашното наказание за лишаване от правоуправление за срок от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 2000 лв. С безвъзмезден труд до 80 часа и глоба от 200 до 600 лв. ще бъдат наказвани и шофьорите, които управляват МПС след като са лишени от това право или са без свидетелство за правоуправление.

По-високи глоби ще се плащат за превишена скорост. Сегашните 10 лв. за превишение с 10 км/ч стават 20 лв., за превишение с 11-20 км/ч глобата става 50 лв. (30 лв.) сега. Запазват се глобите от 100, 150 и 200 лв. за превишение от 21 до над 40 км/ч, но се предлага промяна при следващата стъпка. Сега за превишение на скоростта с над 50 км/ч се налага глоба от 250 лв. и три месеца лишаване от правоуправление. Предложението е и всеки следващи 5 км/ч превишение да се сакционират с по 50 лв.

На 50 лв. се увеличават глобите за неправилно паркиране, неспиране на знак „Стоп”, шофиране в бус-лентата, неправилно движение назад, неправилно изпреварване, управление на неизправно МПС и др. Санкцията за неправилно преминаване през пешеходна пътека, покрай автобусна спирка, на червен светофар или паркиране на пешеходна пътека става 80 лв.

През 2007 г. в България са регистрирани 8011 тежки ПТП, при които са загинали 1006 и са ранени 9828 души. Две трети от загиналите са водачи и пътници. Черната статистика при децата до 17 г. е 61 загинали и 1356 ранени. От загиналите 39 са пътници, 11 – пешеходци, а 11 са управлявали автомобил.

95% от всички катастрофи са в резултат на нарушения на водачите, като на първо място е превишената и несъобразената скорост, неправилното изпреварване и навлизане в лентите за насрещно движение, отнемането на предимство.

Повечето от пътните злополуки (5599 или 69,9%) са станали в населените места, но жертвите при тях са по-малко – 475 (47,2%) от убитите. Това затвърждава тенденцията, че ПТП извън населените места са със значително по-голяма тежест.

Законопроектът е приет на вносител.

Източник

2,033 views

, , , ,

2 Responses to “Закона за младите шофьори…”

  • Дидо says:

    Добра идея, но изпълнението куца. И аз ще ти кажа защо. Шофьор съм от малко повече от година. Обаче всеки ден, от както съм взел книжката сядам на волана. Буквално всеки ден. И с ръка на сърцето мога да ти кажа, че не се определям като новобранец. Не казвам, че съм опитен, но определено не съм от този тип пишлемета, които ще седнат, ще вдигнат 120 в града, и ще се чудят как да си вземат завоя. Знаеш ли обаче къде е тънкият момент? Преди два месеца, също можех да карам добре. Тогава все още се водех “млад шофьор”. Точно тогава на майтап реших да дам на една колежка, която по има книжка от две години, да кара… Е тя, не можа да потегли даже. Чак ме беше страх да я пусна извън кварталната уличка, където няма движение. На въпроса, за тези две години колко пъти се е качвала на колата, тя ми отговори 5-6… Е, добре казвам аз, тя тогава не беше млад шофьор, но на документи имаше повече права от мен, защото имаше книжка от две години. Защо? Нещо им куца на господа депутатите тоя закон, ама толкова яко куца, че чак нищо реално не са направили…

  • Алекса says:

    Еми, на господата депутати някой трабва да им оправдае заплатите. Не стига, че почти всичко в държавата е абсурдно, ами те намериха за какво да се захванат, че да направят вече “ВСИЧКО” от тоя тип. И това не са думи, само на един скромен млад шоф6ор като мен…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *