Aleksey's blog

Welcome to my world…

брой изтегляния за 24 часа

Mozilla Firefox – постави световен рекорд…

…за най-свалян софтуер за 24 часа! 29.05.2008: Проектът Мozilla започна кампания по поставяне на нов световен рекорд по брой изтегляния на софтуер за 24 часа. косвената цел е ясна – да се попадне в книгата на рекордите на Гинес. Ако искате да помогнете на Mozilla да постави световен рекорд, трябва да изтеглите финалната версия 3.0 […]

, , , , , , ,

Page 1 of 11