Aleksey's blog

Welcome to my world…

Младите шофьори – Пътят към безопасността

Глобално погледнато, шофьорите на възраст 16-24 години са силно представени в статистиките за смъртни случаи при катастрофи. Те представляват по-голям риск за себе си, пътниците си и другите участници в движението отколкото другите шофьори. Този проблем налага висока социална и икономическа цена на индивидите, семействата и обществата.

Настоящият доклад е резултат от двугодишни усилия за събиране на информация от експерти в областта на риска сред младите шофьори в страните на ОИСР и Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ). Проектът акцентира върху високите нива на риск свързани с младите, начинаещи шофьори на МПС (с изключение на МПС с две колела – мотори, мотоциклети и др.), включително фундаментални причини и конкретни възможности за действие по проблема. Като млади шофьори са определени тези под 25-годишна възраст, имайки в предвид, че минималната възраст за получаване на шофьорска книжка варира в различните страни. Трябва да бъде отбелязано, че много от предложените контрамерки биха могли да са релевантни за всички начинаещи водачи на МПС.

Министрите от ЕКМТ посочиха като цел намаляване с 50% на смъртността при катастрофи за периода 2000-2012 г. Подобни ангажименти бяха поети и от ЕС и от много национални правителства. Резолюцията на Генералната асамблея на ООН от 2003 г. признава високата цена на автомобилните катастрофи по отношение на глобалното човешко здраве. Като резултат беше създадена инициативата ООН-Сътрудничество за Безопасност по Пътищата ръководена от Световната здравна организация (СЗО). Насочване на вниманието към въпроса за риска от младите шофьори – в частност на младите мъже – ще е съществено условие за постигане на целите на тези инициативи.

Какви са размерът и същността на проблема?

Пътните катастрофи са едноличен водач в класацията на причините за смърт при 15-24 годишните в страните от ОИСР. Изчислено е, че над 8 500 млади водачи на МПС са загинали в страни на ОИСР през 2004 г. Това включва почти 4000 в САЩ, над 750 в Германия, 645 във Франция и над 300 в Япония и Испания. В страните на ОИСР младите шофьори обикновено съставляват между 18% и 30% от всички убити шофьори, въпреки че хората в тази възрастова група са само между 9% и 13% от цялото население в тези страни. Още повече, според данни от САЩ и Холандия, на всеки загинал млад водач, над 1.3 пътника или други участници в движението намират смъртта си в същия инцидент. Националните данни на различни страни показват, че катастрофите с участието на млад шофьор са между 20% и 30% от всички ПТП-та завършили със смъртен случай. Видно е, че младите водачи играят непропорционална роля в цялостния проблем на общественото здраве, причинен от високия риск от несигурност по пътищата.

Макар обикновено да няма налична информация за страните извън ОИСР, може да се приеме, че ситуацията с младите шофьори при тях е идентична. Това включва някои страни от ЕКМТ, където общата безопасност по пътищата е по-ниска от тази в повечето страни от ОИСР. В световен мащаб данни на СЗО показват, че ПТП са вторият най-голям причинител на смърт при хората между 15 – 29 години и най-големият за мъже в същата възрастова група.

Нивото на смъртност при младите начинаещи шофьори е намаляло в много страни през последните десетилетия. Обаче тези намалени нива отразяват общото подобрение на сигурността по пътищата, а нивото на смъртност при шофьорите между 18 – 24 години остава над два пъти по-високо от това при по-възрастните шофьори. С други думи, въпреки цялостното подобрение на пътната сигурност, специфичният проблем с риска от младите шофьори не е разрешен. Все пак ситуацията при младите начинаещи шофьори е по-добра в страни с по-висок стандарт на сигурност на водача.

Нивото на смъртността сред младите мъже е последователно много по-високо от това при жените, често три и повече пъти. Големите разлики остават дори и като се вземе предвид фактът, че поначало мъжете карат повече от жените. Данни от Холандия, Швеция, и Обединеното Кралство показват относителния риск при младите шофьори, сравнен с този при по-старите, е нараснал значително през последното десетилетие. Дали данните са нагласени за подчертаване на риска или не, високата смъртност и брой наранявания при ПТП при младите начинаещи мъже-шофьори представляват сериозен проблем на общественото здравеопазване.

Младите водачи на МПС претърпяват множество ПТП, когато карат нощем или през уикенда, когато возят техни връстници и в резултат на високи скорости. Употребата на алкохол и карането без предпазен колан са ключови фактори при ПТП-тата с млади шофьори, които водят до нараняванията или смърт. Шофирането след употреба на наркотици, особено канабис, се увеличава, в частност сред младежите, и става особено опасно при смесване с алкохол, както и за водачи които са привикнали към марихуаната. Младите хора са силно представени при катастрофи с една кола и при тези със загуба на контрол при управление, както и при ПТП-та където шофьорът навлиза в насрещното платно.

Освен огромната социална цена, катастрофите с млади шофьори налагат голяма икономическа цена върху обществото. Само в САЩ правителството е изчислило, че ПТП-тата с участие на водачи между 15 и 20 години през 2002 г. са стрували 40.8 млрд. долара.

Какви са ключовите фактори, стоящи зад проблема?

Защо има толкова висок процент на ПТП при младите шофьори? Отговорът може да бъде обобщен в три основни параграфа: опит, възраст и пол. Всеобщият проблем при младите, начинаещи водачи е неопитността. Тъй като повечето хора се учат да карат докато са млади, неопитността обяснява високите нива на риск при младите шофьори. Още повече, част от младите водачи не успяват да овладеят един комплексен набор от допълнителни рискови фактори – много от които свързани с възрастта и пола – и така са въвлечени по-нататъшен диспропорционален брой на фатални изходи при ПТП.

Опитът

Когато става дума за фактори свързани с опита, придобиването на шофьорски умения отнема време и се нуждае от продължителна практика, за да се достигне необходимото ниво – това се отнася до всеки, не само до младите. С времето, действията при карането – смяна на скорости, гледане в огледалото за обратно виждане, спирачки, правилно преценяване на ситуациите, адекватно реагиране и.т.н. – стават автоматични. При начинаещия шофьор, обаче, тези действия изискват обмисляне, натоварване на мисловния процес и възможно отклоняване на вниманието от пътя. Следователно вниманието на начинаещите шофьори лесно се претоварва и тяхната възможност да извършват едновременни действия е малка. В същото време, тъй като сериозните ПТП-та са относително редки събития, у новите водачи на МПС няма тази негативна обратна информация, която да ги стимулира да карат по-внимателно, докато са мотивирани да пристигнат до дестинацията си колкото се може по-бързо, както и от други фактори като натиск от връстниците или желание да се ‘покажат’ пред тях.

Възрастта

Данните показват, че участието на начинаещите шофьори в ПТП-та намалява с увеличаване на възрастта за получаване на шофьорска книжка, т.е. факторът възраст играе важна роля при причиняването на катастрофи. Наистина физическата и емоционалната незрялост, както и начинът на живот присъщ на младежите, могат да увеличат риска и сериозността на произшествието. Младите хора обикновено са в период на ускорено съзряване, където тестват границите и остояват своята независимост. Те се намират в такъв период от живота си, който е интезивно социален, включвайки активност през нощта и през уикенда, в групи, а понякога – включвайки алкохол и/или наркотици.

Полът

Младите мъже шофират повече от младите жени и имат средно повече ПТП-та с фатален край на километър каране. Освен това изследванията показват, че мъжете-шофьори са обикновено по-склонни да поемат риск, да търсят сензация, да превишават скоростта и да имат антисоциално поведение от жените-шофьори. Мъжете, също така, по-често надценяват своите възможности зад волана и са по-податливи на влиянието на своите приятели.

Точно взаимодействието на факторите свързани с опита и възрастта, подсилено с половите разлики, е това, което прави ситуацията при младите водачи уникална, въпреки, че опитът има по-голямо цялостно влияние върху намаляването на риска отколкото възрастта. Докато мъжете претърпяват повече ПТП-та от жените във всяка възрастова група, влиянието оказано от пола е особено силно сред по-младите шофьори и изостря негативните ефекти както на възрастта, така и на неопитността.

Причините възрастта, пола и опитът да се комбинират толкова разрушително у някои млади хора, както и тези някои младежи да са по-предразположени към риск от други, са доста комплексни. Те включват безброй взаимодействащи си фактори, в това число психологическо и емоционално развитие, личност, социални норми, ролята на младежта в обществото, социално-икономическите обстоятелства при отделните индивиди, понижени възможности, шофирането само по-себе си като задача и типът шофиране, който младите, начинаещи водачи често прилагат. Определени типове личности са често субект на висок риск от катастрофи. Социалните норми, включително натискът от връстниците и акцентът върху бунтарството в младежката култура, могат да повлияят на начина на шофиране, както и примери на модели за подражание. Алкохол, наркотици, умора, емоции, предмети в колата които разсейват, например мобилни телефони – всички те понижават способността на водача да управлява автомобила. От икономическа гледна точка, младите хора често карат по-стари автомобили, които са по-малко обезопасени. Последните проучвания показват, че частите на мозъка, които отговарят за подтискане на импулсите и преценка на последствията от действията може да се развиват и след излизане от тийнейджърската възраст, а това вероятно оказва влияние върху поведението на водача. Още повече различните нива на тестостерон частично обясняват разликата в поведението на младите мъже и жени. Накратко, високият риск при младите шофьори е продукт както на това което са те, така и на средата, в която се намират.

Важно е, обаче, да се отбележи, че докато младите шофьори са високо рискова група, то повечето от тях не са умишлено невнимателни. Същото важи и за младите мъже-шофьори. Докато вече съществува профил на младия, рисков шофьор, засега няма достатъчно данни, които да позволят срещу отделни индивиди да използват контрамерки преди те да се въвлекат в опасно шофиране.

Това поставя сложен проблем пред политиците, определящи тези контрамерки. Докато младите, начинаещи шофьори трябва да придобият опит за да карат по-безопасно, процесът на придобиване на този опит излага тях и другите на риск. Също така, мобилността свързана с карането на автомобил предоставя на хората възможност за достъп до много социални, икономически и образователни събития. Младите шофьори са по-често участници в ПТП-та от по-старите шофьори, но само малка част от тези инциденти завършват със смърт или сериозна контузия. Имайки това предвид, как да се борим с проблема за риска при младите водачи на МПС, без да ограничаваме достъпа на младите до опита и мобилността, и без да наказваме несправедливо младежта или една нейна подгрупа, като младите мъже?

Какви са нашите възможности за действие?

Имайки предвид сериозността на проблема, задължително е правителствата да предприемат действия за намаляване на риска при младите шофьори, особено след като вече имат на разположение мерки за подобряване сигурността на младите и неопитни шофьори.

Намаляването броя на ПТП-тата и смъртните случаи с участие на млади, начинаещи шофьори ще изисква фокусиран и координиран подход, включващ образование, обучение, издаване на свидетелства за правоспособност на управление, контрол, популяризиране и селективно използване на технологии, в комбинация с други мерки за пътна безопасност. Успехът на този подход ще изисква обществено и политическо осъзнаване на важността на проблема и нуждата да се действа, както и активно участие на законодателните и регулативните органи; транспортната, здравната, образователната администрация и тази отговаряща за сигурността; полицията; родителите; и разбира се самите младежи. Целта на тези усилия трябва да е създаването на ситуация, при която цялостната сигурност по пътищата да се подобрява постоянно, като същевременно намаляват разликите в нивата на риск между младите и по-старите шофьори, особено що се отнася до младите мъже-шофьори.

Първата ключова стъпка към намаляване на риска при младите, начинаещи водачи е да се работи за най-високите възможни цялостни стандарти за безопасност по пътищата. Имайки предвид, че младите хора претърпяват повече катастрофи и смъртни случаи, те вероятно ще спечелят в голяма степен от общи мерки за сигурност по пътищата, особено в страни, където тя е относително ниска. Необходимо е специално внимание върху проблемите на безопасността, за които е видно, че оказват влияние в частност върху младежите като скорост, алкохол, предпазни колани и наркотици. Ефективният контрол ще играе ключова роля и е основна предпоставка за прилагане на някои от по-силно целенасочените мерки, изброени по-надолу. Високите нива на обезопасеност на автомобилите и планиране на пътищата също ще окаже важно влияние. Голямата разлика между риска за фатални последици при младите и по-старите шофьори, обаче, подчертава факта, че само общите мерки за сигурност по пътищата не са достатъчни – важно е, да се адресира директно специфичният проблем за риска при младите, начинаещи шофьори.

Важно е да се приложат контрамерки, които ще намалят разликата между нивата на риск при младите и по-старите и опитни водачи. Имайки предвид природата на проблема, действията трябва да се фокусират върху прекъсването на исторически развилата се опасна връзка между, от една страна незрялостта и неопитността, и от друга, неограничения достъп до неконтролирано от по-опитен шофьор, самостоятелно шофиране в опасна среда, каквато е движението по пътищата. Прекъсването на тази връзка неизбежно включва мерки, които или ограничават възможните избори, или намалява атрактивността на тези избори.

Контрамерките за адресиране на проблема с младите шофьори трябва да бъдат прокарани на базата на внимателно балансирани интереси и отговорности на младите шофьори, както и с голяма правителствена отговорност за осигуряване на безопасна пътна система.

Процесът на издаване на шофьорски книжки предоставя съществени възможности. Докато отделните страни използват различни системи за издаване на свидетелства за правоуправление, целите за намаляване на риска са общи за целия свят и приликите между отделните системи се увеличават все-повече.

Възрастта за получаване на свидетелство за правоспособност за управление

Както е отбелязано по-горе, колкото по-млад човек започне да кара автомобил, неконтролиран от по-опитен шофьор, толкова по-вероятно е той или тя да претърпи ПТП с фатален край, особено ако е под 18 години. Следователно, като първа стъпка е изключително важно да се установи подходяща възраст за неконтролирано самостоятелно управление на МПС. Администрацията трябва да устои, поради причини на сигурността, на всякакъв натиск за намаляване на възрастта за придобиване на свидетелство за правоспособност за управление; напротив, увеличаването на възрастта за придобиване на шофьорска книжка ще доведе до спад в броя на смъртните случаи по пътищата. Условията за каране на МПС с две колела също трябва да бъдат толкова строги, за да се избегне преминаване към по-опасни форми на транспорт.

Обучението

Към днешна дата формалното обучение не е доказало високоефективност при намаляването на риска от ПТП. Обучението трябва да акцентира върху създаването на шофьори които не се опасни, а не само технически компетентни. Това означава, че трябва да се увеличи фокусът върху самопреценката и разбирането на факторите увеличаващи риска, включително и средата на шофиране. Обучението, декларирани цели на обучението и тест трябва да се подсилват едно друго. Трябва да бъде предприет структуриран подход, който да даде възможност на начинаещите шофьори да получат достатъчно опит във всички необходими насоки.

Повече практика преди придобиването на шофьорски права

Безопасните шофьори не се раждат такива, те се създават – удължената практика трябва да бъде призната като предварително условие за постигане на по-високи нива на познавателни способности. Следователно е особено важно да се придобие солиден опит при ниско-рискови условия преди неконтролираното самостоятелно управление на автомобил. Много практика с придружител преди придобиването на правоспособност за самостоятелно каране, проведена по методичен начин, включващ разнообразие от обстоятелства на пътя, ще доведе до по-ниска смъртност в ПТП-тата. Докато в повечето системи се препоръчват поне 50 часа практика, опитът в една страна /Швеция/ показва, че увеличаването на практиката до приблизително 120 часа е намалило катастрофите в следващите две години с около 40%.

Защитни мерки след придобиване на правоспособност за управление на автомобил

Най-голям риск съществува веднага след придобиването на шофьорско право, особено през първата година. Вземането на шофьорския тест не трябва да излага начинаещите водачи на риск от обстоятелства, които не са способни да контролират. Рискът може да бъде многократно намален в периода непосредствено след получаването на шофьорска книжка чрез защитни ограничения, които да отпадат прогресивно с времето, както се вижда в постепенните системи за лицензиране на шофьори (ПСЛШ):
Младите шофьори са показали, че са по податливи на ефекта от алкохола, отколкото по-старите си колеги. Затова за начинаещи шофьори е силно желателно да няма повече от 0.2 промила алкохол в кръвта (дрегерът да отчита 0).
Опитът показва, че се постига значително намаление на риска при временни забрани за шофиране с млади пътници и/или през нощта. Прилагането на такива мерки трябва да бъде на базата на солидно подкрепено с доказателства разбиране за природата на проблема във всяка компетенция, взимайки предвид такива фактори като сериозността на проблема при младите шофьори и възрастта, на която хората обикновено се учат да шофират.

Тези контрамерки могат да допринесат за намаляване на обстоятелствата, които допринасят за много тежки катастрофи с участието на млади, начинаещи шофьори, като шофиране нощем, с пътници и /или под въздействието на алкохол.

Контрол и прилагане на закона

Ясно е, че много от контрамерките присъщи на процеса за придобиване на шофьорски права няма да бъдат релевантни без ефективното им прилагане, комбинирано със сериозно въздействие, което действа като анти-стимул за нарушения и опасно поведение като цяло. Начинаещите водачи трябва да са обект на изпитателен период, по време на когото могат да изгубят своят правоспособност като шофьори и/или да получат допълнително обучение, ако не се съобразяват с правилата за движение по пътищата или условията за придобиване на шофьорска книжка. Това може да бъде придружено от специални таблици с точки за недостатъци за начинаещите водачи, където те да имат по-нисък праг за наказателни действия от другите шофьори. Обаче често е трудно да се припознаят младите, начинаещи шофьори, въпреки че специални номера на колите биха били полезни в този случай. Следователно е необходимо ефективно цялостно прилагане на мерките, въпреки, че то може да е фокусирано към области където младите хора – особено мъжете – са силно представени, като например алкохол, високи скорости, шофиране под въздействието на наркотици и без предпазен колан, и към часови пояси и места където младежите са особено активни.

Новите технологии

Новите технологии, като черните кутии, смарт-ключовете и алко-ключалките, предлагат възможности за изпълнение на изискванията свързани с издаването на свидетелства за правоспособност и управление. Още повече интелигентната адаптация на скоростта, адаптацията на контрола при пътуването и електронния контрол на стабилността могат да намалят както умишленото, така и неумишлено опасното шофиране сред всички шофьори, включително младите. Необходими са повече изследвания що се отнася до голяма част от тези технологии, тъй като някои от тях могат да са от особена полза в подпомагането на младите шофьори при шофиране и при някои специфичните за младите и начинаещи шофьори проблеми.

Популяризиране и образование

Контрамерките, особено налагането и изпълнението им, трябва да бъдат придружени със съответното популяризиране и образование, целящи промяна на фундаменталното отношение което усилва риска, както и насочени в частност към неопитните шофьори, към групите с високо-рисков начин на живот и към мъжете. Трябва също да се отбележи, че много от отношенията към шофирането свързани с безопасността се формират преди достигане на възраст за управление на МПС и са силно се влияят от моделите за подражание. Родителите и другите модели за подражание също биха могли да получат информация относно това, как биха могли да помогнат за понижаване на риска при младите шофьори.

Мерките за безопасност извън пътя

Мерките за безопасност извън пътя – такива като наличието и цената на обществения и училищния транспорт, цената за поддържане на МПС, местонахождението на услугите представляващи интерес за младите хора и правилниците относно алкохола – могат също да окажат влияние върху риска. Всички публични политически решения трябва да вземат под внимание потенциалното им въздействие върху сигурността по пътищата.

Глобалното сътрудничество

Международното сътрудничество при споделяне на резултатите от изследванията и най-добрите практики ще спомогне за намаляване на цената на борбата с риска при младите шофьори. Разпространяването на релевантни съвети от страните от ОИСР/ЕКМТ, включително изводите от този доклад за младите шофьори, ще бъде полезно и ще помогне на голяма група от развиващи се страни да се справи с някои от най-големите проблеми за безопасността по пътищата пред които са изправени. Страните могат да работят заедно, чрез такива механизми като ООН-Сътрудничество за Безопасност по Пътищата за да се осигури, че всички страни ще достигнат най-високите възможни стандарти на безопасност по пътищата.

Как се управлява промяната?

Често промяната среща съпротива; обществото и заинтересованите лица може да приемат неохотно новите мерки, в частност тези които налагат по-висока цена или правят по-трудно придобиването на шофьорска книжка, а политиците взимащи решения може да не искат да подкрепят непопулярни мерки. Преодоляването на такива бариери пред приемането на ефективни мерки може да бъде улеснено чрез внимателно управляван процес на промяна.

За начало, предложените контрамерки трябва да бъдат реалистични и базирани на подробно проучване на проблема и загубите и ползите от предложените решения, които трябва да бъдат разяснени и популяризирани. Отговорните политици трябва да демонстрират кураж и лидерски качества чрез публично признаване на проблема и на нуждата от действия. Различни правителствени агенции и нива трябва да се координират тясно, споделяйки ресурси и идеи. Заинтересованите лица трябва да бъдат потърсени за съвет, включително младите шофьори, родителите, работодателите, инструкторите по шофиране, изпитващите агенции, полицията, здравния и образователния сектор, застрахователната индустрия и участниците в движението по пътищата като цяло. В някои случаи, групи от заинтересовани лица ще имат ключова роля, обяснявайки на отговорните политици и на обществото същността на проблема и предлагайки решения. Най-накрая, контрамерките трябва да бъдат приети, като се демонстрират конкретни резултати на всяка стъпка. Необходимо е внимателно съобразяване, за да е сигурно, че няма да влияят в неравна степен върху непривилегированите сектори от обществото. Мерките трябва да бъдат обект на анализ и да бъдат адаптирани, ако не показват желаните или адекватни резултати.

Предприемане на действия

Контрамерките трябва да бъдат прилагани по стратегически начин, който показва резултати както веднага, така и в дългосрочен план. Прилагайки контрамерките, трябва да се обърне особено внимание на ключовите елементи, които подчертават и увеличават риска. Още повече, съществуват важни разлики между различните контрамерки по отношение на тяхното въздействие, цена и времеви хоризонт, в който могат да бъдат приложени, което поставя условност при избиране на вариантите за действия. В частност, при онези, които изискват съответното законодателство, ще бъде необходимо значително време за приложението им.

По-надолу са предложени разумни стъпки за прилагане на контрамерки:

 1. Да се увеличи общественият интерес към проблема. Това може да включва кампании за популяризиране на мерките, които да са базирани на добре проучена информация, за да се изостри чувствителността на обществото към проблема, за да се стимулират промени в отношението и поведението на участниците в движението по пътищата. Също така, политическите лидери биха могли да внесат допълнителна яснота по проблема в своите речи и изяви. Тази контрамярка може да бъде предприета незабавно. Сама по себе си, тя не може да доведе до значимо понижаване на риска, обаче, тази контрамярка е предпоставка за по-голямо публична чувствителност към проблема и приемане на другите контрамерки. Още повече, че комбинацията с други контрамерки, особено влизането в сила на правила, с популяризирането сред обществото може да доведе до промяна в отношението към риска за сигурността по пътищата в дългосрочен период. Видно е, че публичната комуникация има цена, но тази цена едва ли ще бъде оспорвана, предвид важността й и фактът, че обществото очаква комуникационни кампании на публичните власти.
 2. Да се направят всеобхватни подобрения по сигурността на пътищата, които да са адресирани към риска при младите шофьори. Това включва съществуване на подходящо законодателство и стриктно прилагане на закона за сигурността по пътищата, акцентирайки върху области, където рискът при младите шофьори е особено висок като: високи скорости, алкохол, наркотици и използване на безопасен колан. Това е област, в която могат да се предприемат незабавни действия, базирани на вече съществуващи закони и правилници, и където ползите могат да се усетят в краткосрочен период. Това ще струва доста на обществото, под формата на ресурси за прокарването и прилагането на мерките и правилата, както и за прилагането на високи стандарти на сигурност за автомобилите и инфраструктурата. Ето защо е необходима ефективна комуникация с обществото, за подкрепа на предприетите мерки. Все пак може да се очаква някакво публично съпротивление, особено относно прокарването и прилагането на законите и мерките.
 3. Да се въведат по-дълги периоди за шофиране с придружител преди придобиване на шофьорски права. Това има потенциал да стане една от най-ефективните контрамерки. Може, обаче, да е необходимо ново законодателство, което означава, че прилагането ще се забави. Цената на тази стъпка е относително ниска както за администрацията, така и за обществото. Тя основно се състои в изискване на част от времето на младите, начинаещи шофьори и тези, които ги придружават. В страни, където издаването на шофьорски книжки започва от 18-годишна възраст, ще има по-малко опозиция на тази стъпка, ако шофиране с придружител може да се извършва преди тази възраст. В страни, където издаването на шофьорски книжки започва по-рано, ще има опозиция от страна на младите шофьори, тъй като тази контрамярка означава, че ще бъде увеличена възрастта за неконтролираното самостоятелно шофиране. Обаче, консултация с общността, включваща сътрудничество с по-важните групи, може разкрие широко разпространено искане за действия, намаляващи риска при младите шофьори.
 4. Да се прилагат ограничения с предпазен характер по време на първоначални период на самостоятелно шофиране. Тази контрамярка притежава значителен потенциал. Тя трябва да включва ниво на алкохола в кръвта не повече от 0.2 промила. Трябва да се помисли и за ограничаване на шофирането нощем и/или с пътници в автомобила. Вероятно отново ще трябва да се приеме съответното законодателство, въпреки че ограниченията за съдържание на алкохол в кръвта могат да бъдат приложени и при съществуващите закони за каране под въздействието на алкохол. Ефективното прокарване и прилагане на контрамерките, дискутирано в т. 2, е ключова предпоставка за такива мерки. Ще има допълнителна административна цена в резултат на промените в системата за издаване на шофьорски книжки. Може да се очаква значителна опозиция от страна на младите шофьори, въпреки, че стратегията за ефективна комуникация може да разкрие солидна подкрепа в обществото.
 5. Да се предвидят ефективни контра-стимули при неподходящо/неправилно поведение на водачите на МПС-та. Прокарването на закон за сигурност по пътищата и специалните мерки за придобиване на шофьорски права ще бъдат ефективни само ако са подкрепени с конкретни последици при неспазването им. Начинаещите шофьори трябва да бъдат обект на изпитателен период, през който несъобразеното поведение може да доведе до загуба на шофьорските права или задължително повтаряне на подготвителния курс. Това може да бъде подкрепено от специални таблици с точки, давани при нарушения. Подобни контрамерки може да изискват ново законодателство, но няма да добавят съществени разходи към тези, свързани с прокарването и прилагането на мерките. Докато вероятно ще са обект на значителна опозиция от страна на младите шофьори, тези мерки вероятно няма да са непопулярни в обществото като цяло. Могат да бъдат предвидени допълнителни контра-стимули при опасно шофиране сред младите шофьори чрез застрахователните премии за автомобилите. Администрацията, отговаряща за сигурността по пътищата и застрахователните компании могат проучат възможността за сътрудничество в тази област.
 6. Да се подобрят подготвителният и изпитният процес при кандидат-шофьорите, като се засили акцентът върху самооценката и оценката на обстоятелствата, което ще доведе до по-безопасно шофиране. За такива промени е необходим значителен предварителен анализ и, вероятно, приемане на съответното законодателство, което означава, че прилагането им ще отнеме време. Въпреки че тези промени са важни, вероятно няма да имат същото въздействие като контрамерките, които ефективно ограничават излагането на риск и увеличават опита преди самостоятелното шофиране, като тези описани в т. 3 и т. 4. Първоначално ще има разходи свързани с промените в системата за издаване на свидетелства за правоспособност за управление на автомобили, което може да доведе до недоволство сред инструкторите по шофиране.
 7. Да се обмислят резултатите или последствията от обществените политики и решения насочени към младите шофьори, които не са директно свързани със сигурността по пътищата. Това включва такива въпроси като наличността и цената на обществения транспорт, наличността на паркинги в училищата и други места, често посещавани от млади хора, местонахождението на барове и дискотеки, както и правила за продажбата на алкохол. Първоначалното въздействие на тези мерки може да не е особено голямо, но с времето ще има значителен нарастващ ефект. Това е област, в която незабавно може да се премине към действие, но ще е необходимо време за формализацията на такава практика. Опозиция може да се очаква от места, където решенията ограничават възможностите за избор на индивидите и бизнеса.
 8. Да се осмислят ползите от технологическите решения при наблюдението и контрола и прилагането на мерките, както и при подпомагане на начинаещия шофьор в процеса на управление на автомобила, и селективно да се приложат там, където са доказано ефективни. Това е инициатива с по-дългосрочен характер, особено щом включва изследвания и проучвания. Докато потенциалът е висок, никой не знае какви точно ще са ползите от новите технологии. Първоначално те ще генерират разходи за прилагането им в автомобилите, което може да доведе до опозиция от страна на шофьорите и производителите на коли. Трябва да бъдат обмислени и законовите последствия в резултат на новите технологии, особено, ако се приеме, че те освобождават шофьора от пълна отговорност при управлението на автомобила.

Източник

873 views

, , , , ,

One Response to “Младите шофьори – Пътят към безопасността”

 • Дидо says:

  За това ли се беше сетил да пишеш снощи?
  Защото ако е това, ке се караме… Не съм убиец по пътищата! Май… :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *