Aleksey's blog

Welcome to my world…

ECDL — European Computer Driving License

След последния си пост, реших че е време за нещо по-сериозно. А именно реших да ви запозная с програмата ECDL.

Сертификационнатта програма “Европейски сертификат за компютърни умения”

Европейският сертификат за компютърни умения (ECDL) установява стандарти за всеки, който ползва компютър както при професионалната така и личностната си реализация. Той удостоверява компютърните компетенции, оценява компютърните умения и прави хората мобилни не само в Европа, но и в целия свят. Работодателите, както и търсещите работа, се обединяват около необходимостта от такова стандартизирано дефиниране на практическите компетенции в областта на информационните технологии.


Сертификатът е за всеки който желае да сертифицира своите компютърни умения съгласно пан-европейските промишлени стандарти. Големите мултинационални компании вече са възприели сертификата, превръщайки представянето на всеки служител в тестовете ECDL в една от определящите трудови характеристики. Във всички страни, където се сертификата се ползва от работодателите и служителите, вече няма неясноти при определянето на степента на компютърна квалификация, на владеене на умения. С други думи, човек или има сертификат, или няма. Когато го има, той му отваря врати за развитие на кариерата, както и го подготвя за активно участие в информационното общество, което се характеризира най-вече с развитие и прилагане на технологиите на бъдещето.
ECDL е най-разпространения измерител на компютърни умения в света, той е преведен на по-вече от 30 езика и се ползва в повече от 140 страни. Десетки милиони са положените тестове в над 20 000 сертификационни тестови центрове.
Последната версия 4.0 на тестовата програма е актуална и отразява умения като ползване на ресурси от Интернет, справяне с вируси, ползване на електронна търговия, ползване на навлизащите новости в стила на живот като персонални асистенти, цифрови камери и др.
Стартирането на програмата ECDL в България е естествено допълнение към развитието на българското общество в ерата на информационните технологии, безхартиения офис, електронното правителство, Интернет, електронното обучение и дистанционното образование.
Организацията на програмата се състои в процедури по кандидатстване и утвърждаване на тестови центрове от управителното тяло на “ECDL България”, контрол на качеството на тестване, утвърждаване на учебни материали за подготовка за тестовете, издаване на “Skill Cards” – документът, удостоверяващ полагането на тестовете, който е мобилен и валиден навсякъде по света.
Както в много страни с ясна управленческа визия за ролята на информационните технологии в живота, ние се надяваме и в България обществото да постигне висок стандарт на квалификация на човешките ресурси, за което ролята на държавната политика е от особено голямо значение.

И тъй… Доколкото ме просветлиха по въпроса, тази програма има няколко нива на трудност. Аз съм (все още) на едно от първите. При мен ситуацията е такава: Имам общо 7 изпита, на които трябва да се явя и да ги взема успешно (оценява се в проценти – над 75% съм го взел) в срок от 2 или 3 години (забравил съм вече). Записал съм се преди малко повече от година, и вече успешно съм взел (и бих казал с лекота) 6! Изпитите са:

  • Теория – взет, 89%
  • Интернет и комуникации – взет, 91%
  • Microsoft Word – взет, от втория опит, 81%
  • Microsoft Excel – взет, 83%
  • Microsoft Access – взет, 83%
  • Microsoft Powerpoint – взет, 88%
  • Работа с файлове и папки – взет, 94%

Както се вижда от списъка, ми остава само Access, за който не остана време тази учебна година… нямам време за подготовка (единствения, за който ще ми трябва изобщо такава)
Няколко месеца след като съм писал поста пак пиша с новината, че вече съм взел всички изпити и в момента очаквам да ми  връчат сертификата. Последния изпит (MS Access) го взех без затруднения и пак без подготовка, но не съм сигурен за процентите. Само съм сигурен, че е минат успешно :)
Когато ми връчат сертификата ще го сканирам и ще го покажа.

704 views

, , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *