Aleksey's blog

Welcome to my world…

Последни промени: 14.05.2013

Въпреки, че не писах през последните 3 месеца все още не съм се отказал… Дори трупам в един notepad файл идеи за статии и вече имам над 10 :D Понеже в миналия пост написах, че съм решил блога да е технически ориентиран днес ме споходи прозрението, че ще се вкарва код в статиите, и съответно ми трябва плугин, който да олесни четимостта. Вече час се ровя из БД-то с плугини и най-накрая успях да намеря такъв, който хем чете VB NEТ (и го оцветява), хем работи с най-новата версия на wordpress, хем е лесен за употреба. Пример:

Dim objRandom As New System.Random(CType(System.DateTime.Now.Ticks Mod 
system.Int32.MaxValue, Integer))

Function GetRandomNumber(Optional ByVal low As Integer = 1, 
Optional ByVal high As Integer = 100) As Integer
        Return objRandom.Next(low, high + 1)
End Function

 

Другото, което направих е пак да сменя външния вид на блога. Избрах подходящ изглед за четене на кодове.

606 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *