Aleksey's blog

Welcome to my world…

Software/Hardware

ECDL — European Computer Driving License

След последния си пост, реших че е време за нещо по-сериозно. А именно реших да ви запозная с програмата ECDL. Сертификационнатта програма “Европейски сертификат за компютърни умения” Европейският сертификат за компютърни умения (ECDL) установява стандарти за всеки, който ползва компютър както при професионалната така и личностната си реализация. Той удостоверява компютърните компетенции, оценява компютърните умения […]

, , , , , , , ,

В търсене на "the best notebook"!

От известно време баща ми има проблеми с лаптопа си. Изгърмя му дъното, понеже още от по-отдавна брат ми явно го е залял с нещо и… сега дойде ефекта. Понеже, този лаптоп е много важен за баща ми… той не издържа дълго без него и си беше наумил да си вземе нов (особено след като […]

, , , , ,

Page 3 of 3123